Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195, 50-303 Wrocław


Aktualności

Kontakt z pracownikami szkoły od dnia 21 X 2020 r.

Od dnia 21 października 2020 r. bezpośredni kontakt z pracownikami szkoły możliwy jest jedynie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na rozmowę. W takich przypadkach osoby wchodzące na teren szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych - osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk.

Telefon do sekretariatu 71 798 68 65

Telefon do pedagoga i psychologa 71 798 68 65 wew. 140


UWAGA!

Ważny komunikat w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 78 we Wrocławiu obowiązku noszenia maseczek/przyłbic/zakrywania nosa i ust


14 października 2020 r. - Dzień Edukacji Narodowej


W szkole obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust

Od momentu wejściu do szkoły i w trakcie przemieszczania się między salami lekcyjnymi, uczniowie muszą mieć zasłonięte usta i nos. Nakaz dotyczy także rodziców i innych osób wchodzących do szkoły.


Pasowanie pierwszoklasistów

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, tegoroczne pasowanie na ucznia zaplanowane na 14 października,  odbędzie się w późniejszym terminie.

Pismo Dyrektora Departamentu Edukacji UM


Opłata za obiady w październiku 2020 r.

Opłata za obiady za miesiąc PAŹDZIERNIK wynosi 105 zł (21 dni obiadowych).

14 października- Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i w tym dniu nie ma obiadu.

Cena jednostkowa obiadu wynosi 5 zł.

Wpłaty należy dokonać od 1 do 5 PAŹDZIERNIKA 2020 r. na numer konta:

PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zostawić na portierni szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września do godz. 9.00. (bez potwierdzenia dziecko nie otrzyma obiadu ).


Centrum Rozwoju Młodego Człowieka HAJDASZ

zaprasza wszystkie dzieci na zajęcia w programie Crea Dance 4 Friends! Zajęcia będą odbywały się od 23 września w Szkole Podstawowej 78 we Wrocławiu, ul. Jedności Narodowej 195.

więcej


Olimpiada Matematyczna Juniorów

Olimpiada Matematyczna Juniorów to olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół. Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch części: korespondencyjnej i testowej. Część testowa OMJ odbędzie się 24 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 9.00. Więcej informacji o zawodach udzielają nauczyciele matematyki.

 


Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2020/2021

Uczniowie ubezpieczeni są w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk. Składkę należy wpłacać na konto Rady Rodziców do końca września 2020 r. PKO BP SA 13 1440 1387 0000 0000 1170 8684. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza. Składka ubezpieczeniowa ucznia klas I-VIII oraz dzieci w oddziale przedszkolnym w bieżącym roku szkolnym wynosi 46 zł. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zarażeniem wirusem COVID-19 (wystarczy potwierdzenie wyniku pozytywnego - nie jest konieczne leczenie szpitalne). Suma ubezpieczenia: 30 000zł. Opłata za ubezpieczenie ucznia jest dobrowolna.


Harmonogram wydawania obiadów

godzina klasa
11:30 - 11.50 2B, 3A
11:50 - 12:15  0, 1A
12:15 - 12:35  4A, 4B, 5A, 6B
12:45 - 13:00  1B
13:20 - 13:35 2A, 6A (wtorek 12:15), 6C (poniedziałek 12:15), 7A (wtorek 12:15), 7B, 7C, 8A, 8B

Harmonogram może ulec zmianie w zależności od ilości osób korzystających ze stołówki szkolnej.


Opłata za obiady we wrześniu 2020 r.

Opłata za obiady za miesiąc WRZESIEŃ wynosi 90 zł (18 dni obiadowych).

Obiady będą wydawane od 7 września (poniedziałek).

Cena jednostkowa obiadu wynosi 5 zł.

Wpłaty należy dokonać od 1 do 4 WRZEŚNIA 2020 r. (piątek) na numer konta:

PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zostawić na portierni szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września do godz. 9.00. (bez potwierdzenia dziecko nie otrzyma obiadu ).


Bezpieczny powrót do szkół


Lista uczniów klasa 1a

Lista uczniów klasa 1b


Zapisy do świetlicy w roku szkolnym 2020/2021

W związku z wymogami bezpieczeństwa w tym roku szkolnym, aby zapisać dziecko do świetlicy, należy pobrać kartę zapisu ze strony internetowej szkoły. Wypełnioną i podpisaną kartę prosimy pozostawić na portierni szkoły. Formularz czystej karty będzie również dostępny na portierni.

Świetlica zapewnia opiekę uczniom od 2 września (środa) w godzinach 6.30-17.00.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych w świetlicy jest dostarczenie do szkoły prawidłowo wypełnionej karty zapisu.

Karta zapisu dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2020/2021


Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii


 Wyprawka ucznia oddziału przedszkolnego

Wyprawka pierwszoklasisty 


Procedura i dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu szkody z ubezpieczenia szkolnego w InterRisk.


Wyniki rekrutacji uzupełniającej do oddziału przedszkolnego

Kandydaci przyjęci

Kandydaci nieprzyjęci

Wolne miejsca


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W związku z pandemią i koniecznością utrzymywania reżimu sanitarnego nie odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Uczniowie klas ósmych obowiązkowo odbierają świadectwa od wychowawców 26 czerwca w wyznaczonych godzinach:

8a 9.00 - 10.00
8b 10.00 - 11.00

Pozostałym uczniom sugerujemy odbiór świadectw w przyszłym roku szkolnym, po powrocie do normalnego trybu nauczania, z wyjątkiem sytuacji, gdy odebranie świadectwa jest bezwzględnie konieczne. Świadectwa będą wydawać wychowawcy poszczególnych klas zgodnie z podanym poniżej harmonogramem:

26.06 (piątek)

7a 11.00 - 11.30
7b 11.30 - 12.00
6a 12.00 - 12.30
6b 12.30 - 13.00
6c 13.00 - 13.30

29.06 (poniedziałek)

1a 9.00 - 9.30
1b 9.30 - 10.00
2a 10.00 - 10.30
3a 10.30 - 11.00
3b 11.00 - 11.30
4a 11.30 - 12.00
5a 12.00 - 12.30
5b 12.30 - 13.00
5c 13.00 - 13.30

Przypominamy o bezwzględnej konieczności zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku szkoły.


Zapraszamy na wystawę plenerową Po Wielkiej Wojnie


Zapraszamy do zapisów do klasy sportowej o profilu koszykówka

SP78 - szkoła Mistrzyń Wrocławia i Powiatu wrocławskiego w koszykówce dziewcząt zaprasza do zapisów do klasy sportowej dzieci z rocznika 2010. Kontakt: 71793927272

Przyjdź i trenuj z nami!


Przypominamy, że piątek 12.06.2020 r. jest dniem wolnym (odpracowany 07.03.2020 r.) oraz, że dni 16, 17, 18.06.2020 r. są dniami bez zajęć dydaktyczno-opiekuńczych i opieki świetlicowej w związku z odbywającym się w tych dniach egzaminem ósmoklasisty.


Ogólne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 78 w 2020 r.


LO nr I zaprasza ósmoklasistów do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły na rok szkolny 2020/2021

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do szkół ponadpodstawowych Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu im. Danuty Siedzikówny „Inki” przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego 9 zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2020/2021: https://www.facebook.com/liceumnr1/, https://www.lo1.wroc.pl/


Terminy konsultacji dla uczniów


Dyżury szkolnego pedagoga i psychologa

Informujemy, że pedagog i psycholog dyżurują od 25 maja na zmianę od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 13.00. W razie potrzeby prosimy o wcześniejszy kontakt. Numer telefonu 71 798 68 65 wew. 140.


Informacja dla uczniów chcących uczestniczyć w konsultacjach

Uczeń, wchodąc na teren Szkoły, musi bezwzględnie przedstawić oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i członków jego rodziny wraz ze zgodą na pomiar temperatury, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. W razie braku możliwości wydrukowania oświadczenia ze strony internetowej Szkoły, można pobrać je na dyżurce.


Terminy konsultacji dla uczniów klas ósmych


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


LO nr XII we Wrocławiu zaprasza ósmoklasistów na wirtualne Dni Otwarte


Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową za pośrednictwem platformy Dzwonek.pl. Uczestnicy Konkursu proszeni są o zapoznanie się z dokumentem: https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/kangur_2020_Instrukcja_uczestnik.pdf

Harmonogram konkursu


Procedury obowiązujące w Szkole podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych i konsultacji

Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 78 we Wrocławiu

Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka (...) i przebywania dziecka na terenie placówki w Szkole Podstawowej nr 78 we Wrocławiu

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia w szkole Podstawowej nr 78 we Wrocławiu

Oświadczenie o aktualnym stanie zdrowia dziecka i członków jego rodziny

Oświadczenie o rodzaju zatrudnienia


Kolejne etapy wprowadzania zmian szkołach

MEN - Kalendarz zmian w szkołach i placówkach oświatowych

 


Zajęcia opiekuńcze w oddziale zerowym

Od 11.05.2020 r. w godz. 8.00 - 14.00 będzie możliwość skorzystania z zajęć opiekuńczych w oddziale zerowym. Pierwszeństwo mają dzieci rodziców, którzy są pracownikami służby zdrowia, służb mundurowych, handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub przedsiębiorstw związanych z utrzymaniem miasta. Szkoła może przyjąć max. 12 uczniów.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Zarządzenie Prezydenta Wrocławia w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie epidemii.

Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka (...) i przebywania dziecka na terenie placówki w Szkole Podstawowej nr 78 we Wrocławiu

Procedury bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 78 we Wrocławiu

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia w szkole Podstawowej nr 78 we Wrocławiu

Oświadczenie o rodzaju zatrudnienia

Oświadczenie o aktualnym stanie zdrowia dziecka i członków jego rodziny


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego

Lista kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej po rekrutacji uzupełniającej

Lista kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej po rekrutacji uzupełniającej


Studencie dwudziestu polskich uczelni zapraszają uczniów klas VII i VIII na zajęcia on-line

W 2017 roku na bazie najlepszych światowych rozwiązań, po wielu latach przygotowań, w oparciu o doświadczenie i infrastrukturę Politechniki Warszawskiej powstał portal POLinfo.eu oferujący uczniom zajęcia z przedmiotów politechnicznych przez Internet. Po ogłoszeniu tymczasowego zamknięcia szkół studenci postanowili pomóc wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom w zdalnej edukacji przedmiotów ścisłych. W tym celu portal został zmodyfikowany i przystosowany do nauki w wariancie „Zostań w domu”. Znajdziecie tam ponad 6000 materiałów oraz linków do materiałów z chemii, fizyki, informatyki i matematyki. 

Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia online w dniach 20-26 kwietnia 2020r.


Psycholog szkolny informuje

Psycholog szkolny p. Anna Winowska oferuje pomoc psychologiczną uczniom naszej szkoły oraz ich rodzicom. Dyżuruje codziennie (oprócz wtorków) pod nr telefonu 570104825 w godzinach:

Poniedziałek 8.00 - 15.00
Środa 12.00 - 18.00
Czwartek 14.00 - 17.00
Piątek 8.00 - 14.00

Biblioteki cyfrowe i inne źródła darmowych ebooków i audiobooków


Dolnośląskie instytucje kultury on-line


Stowarzyszenie Pomocy ISKIERKA

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA” od 1999 roku bezpłatnie pomaga dzieciom, młodzieży i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub wychowawczej. Działa w sieci, ale jest również dostępne pod numerem telefonu 531 527 240 lub pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Już teraz możesz bezpłatnie zapisać swoje dziecko do jednej z placówek i otrzymać wsparcie dla swojej rodziny:) Wystarczy wypełnić kartę zapisu znajdującą się na stronie https://www.iskierkawroc.pl .Zapraszamy na profil naszej Szkoły na Facebook’u!

Zapraszamy na nasz profil FB oraz do obserwowania ukazujących się tam aktualności z życia szkoły. 


Materiały edukacyjne do wykorzystania podczas nauki w domu

Drodzy Uczniowie, przygotowaliśmy dla Was prezentację, na której zostały zamieszczone różne portale edukacyjne oraz materiały interaktywne stworzone przez naszych nauczycieli. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią! Tutaj znajdziecie linki do ciekawych stron edukacyjnych, z pomysłami na prace plastyczne, łamigłówkami i nie tylko. Zachęcamy również do zajrzenia po inspiracje na stronę naszej Świetlicy.

Bądźcie z nami i śledźcie nas na Szkolnym Facebooku.


Ważna wiadomość dla ósmoklasistów

 Zestawy zadań powtórkowych do egzaminu ósmoklasisty CKE.


Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem, żadne terminy nie ulegają zmianie. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego oraz wszystkie oświadczenia należy umieszczać w formie załączników w systemie rekrutacyjnym. Osoby, które chcą złożyć wniosek w formie papierowej, prosimy o wrzucanie ich do pudełka w holu przy drzwiach wejściowych do szkoły, w godzinach od 8.00 do 14.00.


Materiały do nauki na czas ograniczonego funkcjonowania szkoły

Zalecamy korzystanie ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie uczniowie i rodzice mogą znaleźć materiały do nauki.


Ograniczone funkcjonowanie naszej szkoły

Od 12 do 25 marca br. zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa funkcjonowanie naszej szkoły zostaje czasowo ograniczone.

12 i 13 marca 2020 r. w szkole będą odbywały się doraźne zajęcia opiekuńcze od godz. 6.30 do godz. 16.00. Jednocześnie ze względu na bezpieczeństwo Państwa dzieci proszę o rozważenie zatrzymania dziecka w domu.

Od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do 25 marca 2020 r. (środa) uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Na stronie MEN będą zawieszone informacje dotyczące e-materiałów (epodręczniki.pl), z których będą mogli korzystać uczniowie i nauczyciele. Dostęp do zasobów jest bezpłatny.

OBIADY od 12 do 25 marca 2020 nie będą wydawane.

Rodzicom, którzy mają dziecko do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie ZUS.

Proszę o uważne śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły.

Rekrutacja do szkoły odbywa się wg harmonogramu.

Ewa Młodożeniak Dyrektor SP 78


Wewnętrzna Procedura Postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika Szkoły Podstawowej nr 78 we Wrocławiu


OGÓLNOPOLSKI KONKURS  EDUKAYJNY

Serdecznie zapraszamy do głosowania na nasz Eko-Kącik, który bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie „Działaj z imPETem”.

Organizatorem Konkursu jest Organizacja Odzysku opakowań REKOPOL.

Głosujemy na stronie Działaj z imPETem

Każdego dnia  można oddać jeden głos na nasz Świetlicowy Eko-Kącik z imPETem.

Nagrodami w Konkursie są: tablica i projektor multimedialny, zestaw gier edukacyjnych oraz zestaw kolorowych puf do świetlicy.

Bardzo liczymy na pomoc i wsparcie. Każdy kolejny oddany głos zwiększa nasze szanse na wygraną !!!

Głosowanie trwa od 2 marca do 2 kwietnia 2020 r.


Czwarty raz z rzędu bierzemy udział w Międzynarodowym Programie Kreatywności Destination Imagination. 23 marca odbędzie się XV Olimpiada Kreatywności w Hali Stulecia, gdzie naszą szkołę reprezentować będzie drużyna Dudki, w skład której wejdą uczniów klas VII a i VII b: Maja Czerwonko, Natalia Karyś, Anna Kosiacka, Dorota Lewicka, Bartosz Machnicki, Weronika Chmiel, i Natalia Raputa. Drużyna od lat prowadzona jest przez panie trenerki - Dorotę Fijałkowską i Karolinę Dudkowiak-Świerad.


OPŁATA ZA OBIADY W MARCU 2020 r.

Opłata za miesiąc MARZEC wynosi 110zł (22 dni obiadowych).

Cena jednostkowa obiadu wynosi 5 zł.

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie od 2 do 6 MARCA 2020 r. (PIĄTEK) na numer konta:

PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do intendenta pani Teresy Majtyki pokój nr 8 na parterze.


Informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół.

Osoby powracające z północnych Włoch oraz osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia: codziennie mierzyć temperaturę ciała, zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). W przypadku wystąpienia symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br.na stronie GIS https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-30-23-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracająych-z-polnocnych-wloch  oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl.


Konkurs "Stołówka z klasą"

Nasza Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego konkursu „Stołówka z klasą”, którego organizatorem jest KAUFLAND POLSKA MARKETY Sp. z o.o. Sp. k.

Praca plastyczna przygotowana przez uczniów ze świetlicy zakwalifikowała się do drugiego (ostatniego) etapu konkursu.

Mamy dużą szansę wygrać nagrodę główną – 60 tysięcy złotych na remont lub renowację stołówki.

Warunkiem zdobycia głównej nagrody jest głosowanie (od 13 II 2020r.) na naszą pracę na stronie www.stolowkazklasa.pl


Akcja na rzecz dzieci z Afryki

Grupa Wolontariuszy ogłasza akcję „Szyjemy laleczki na rzecz UNICEF Polska”. Po feriach odbędzie się kiermasz, na którym będzie można kupić uszyte laleczki. Fundusze z kiermaszu zostaną przekazane Fundacji UNICEF Polska.

Szablon laleczki można pobrać tutaj.


OPŁATA ZA OBIADY W LUTYM 2020r.

 

Opłata za miesiąc LUTY wynosi 50 zł (10 dni obiadowych).

Cena jednostkowa obiadu wynosi 5 zł.

Przypominamy, że od 10.02.2020 r. do 23.02.2020 r. są ferie zimowe.

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 5 LUTEGO 2020 r. (środa) na numer konta:

PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do intendenta pani Teresy Majtyki pokój nr 8 na parterze.


Konsultacje

Konsultacje dla rodziców przewidziane w terminie 4.02.2020 r. zostały odwołane. Na najbliższe zebranie z rodzicami zapraszamy 10 marca.


Trwają zapisy na zajęcia "TUS - Trening Umiejętności Społecznych"

To wyjątkowa okazja dla dzieci do rozwijania swoich mocnych stron, komunikacji, asertywności, budowania relacji przyjacielskich oraz radzenia sobie z różnymi trudnościami. Zajęcia prowadzone będą przez psychologa z Pracowni Rozwoju Osobistego, w małych grupach dostosowanych do wieku dziecka. Jesteśmy pierwszą szkołą we Wrocławiu, która oferuje swoim uczniom takie zajęcia. Kontakt: www.dobrerozmowy.pl lub 697 662 888.

Zapraszamy :)


Zaproszenie do udziału w zajęciach demonstracyjnych kursu robotyki

Z wielką przyjemnością informujemy, że w naszej szkole otwierają się kursy robotyki i programowania dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat organizowane przez Centrum Nowoczesnych Technologii Robo Code! Zapraszamy dzieci i ich rodziców do udziału w darmowych zajęciach demonstracyjnych, które odbędą się 28 stycznia o godzinie 16:00 w sali komputerowej. Mogą w nich uczestniczyć dzieci w wieku od 8 do 15 lat. Więcej


UWAGA! Zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła zaktualizowany termin egzaminu na zakończenie klasy ósmej. Egzamin odbędą się w dniach 21, 22 i 23 kwietnia.


Organizator projektu BohaterON w Twojej Szkole będącego częścią ogólnopolskiej kampanii BohaterON - włącz historię! serdecznie dziękuje za włączenie się w akcję.


OPŁATA ZA OBIADY W STYCZNIU 2020r.

Obiady wydawane będą od 7 stycznia

Opłata za miesiąc STYCZEŃ wynosi 95 zł (19 dni obiadowych). Cena jednostkowa obiadu wynosi 5 zł.

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie od 2 do 8 STYCZNIA 2020 r. (środa) na numer konta:

PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do intendenta pani Teresy Majtyki pokój nr 8 na parterze.


Zebrania z rodzicami

17 grudnia (wtorek) zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami klas. Klasy I-III spotykają się o godz. 17.00; klasy IV - VIIII - o godz. 18.00.

 


Otrzymaliśmy Złoty Certyfikat!

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała złoty certyfikat „Stołówka z certyfikatem zdrowego i racjonalnego żywienia”. Została wyróżniona za wysoką jakość posiłków w stołówce oraz wieloletni wkład w kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

 


Prośba o wsparcie akcji charytatywnej

„Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”

Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie akcji charytatywnej „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”. Prosimy uczniów o przygotowanie ciast, ciasteczek lub pierniczków. Można też przeznaczyć na kiermasz używane, lecz w dobrym stanie, zabawki, książki, gry i przybory szkolne.

Kiermasz odbędzie się w dniach 17-19 XII 2019 r. w godzinach popołudniowych.

Zbiórka darów u wychowawców klas. Ciasta pozostawiamy u Pani Woźnej, która przechowa je w lodówce.

Grupa Wolontariuszy

wraz z opiekunem Danutą Kucharską


Opłata za obiady w GRUDNIU 2019 r.

Opłata za obiady za miesiąc GRUDZIEŃ   wynosi 75 zł (15 dni obiadowych).

Cena jednostkowa obiadu wynosi 5 zł.

Wpłaty należy dokonać  w nieprzekraczalnym terminie od 2 do 5 GRUDNIA 2019 r. (czwartek) na numer konta:

PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do intendenta pani Teresy Majtyki pokój nr 8 na parterze.


Wigilijna Paczka dla Lwowa

Zwracamy się z prośbą do Rodziców, Uczniów i Nauczycieli o pomoc w zbiórce żywności trwałej, środków czystości, słodyczy, książek i zabawek (nowych lub nieużywanych).

Prezenty prosimy przynosić do sali nr 18 lub przekazać Paniom w dyżurce szkolnej.

Zbiórka trwa do 6 grudnia 2019 r.

Za każdy okazany gest życzliwości serdecznie dziękujemy.

Pedagog i psycholog szkolny

Natalia Ożga i Anna Winowska


Opieka stomatologiczna

Szkoła podpisała umowę z NZOZ CM ESTOMEDICA przy ul Słowiańskiej 27B o opiece stomatologicznej naszych uczniów. Dzieci z naszej szkoły przyjmowane będą bezpłatnie w każdy czwartek w godzinach: 12.00 - 13.00, pod opieką rodziców.


Zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej Caritas

"Nasza Paka"

 Caritas Archidiecezji Wrocławskiej organizuje akcję „Nasza Paka” (przedtem „Złotówka dla Świętego Mikołaja”- pomoc dla najuboższych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych we Wrocławiu. W ramach pomocy ze strony naszej szkoły każda klasa 0-VIII przygotowuje jedną paczkę Mikołajową (lub więcej jeżeli jest taka możliwość) dla dziecka w tym samym wieku- kl. 0 dla 6-latka, kl. I- dla 7- latka itd. Można ofiarować nowe gry, zabawki, książki, słodycze, maskotki, lalki, przybory szkolne.

Termin składania paczek u pedagoga pokój 18 od 18.11.19 r. (poniedziałek) do 06.12.2019 r. (piątek).


Konsultacje dla rodziców

Konsultacje odbędą się we wtorek 5 listopada, w godzinach: 17.00 - 18.30.


Opłata za obiady w LISTOPADZIE 2019 r.

Opłata za obiady za miesiąc LISTOPAD wynosi 95 zł (19 dni obiadowych).

Cena jednostkowa obiadu wynosi 5 zł.

Wpłaty należy dokonać od 4 do 6 LISTOPADA 2019 r. (środa) na numer konta:

PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do intendenta pani Teresy Majtyki pokój nr 8 na parterze.


Organizacja pracy świetlicy i oddziału przedszkolnego w dniach 11 i 14 października 2019 r.

Przypominamy, że w dniach 11 października( piątek) i 14 października (poniedziałek) w związku z Jubileuszem Szkoły i Dniem Edukacji Narodowej nie ma zajęć dydaktycznych. W tych dniach świetlica szkolna  pełni dyżur, dla uczniów którzy nie maja zapewnionej opieki w godzinach od 7.30 do 15.00.

Odział przedszkolny w tych dniach pracuje od 8.00 do 16.00.

Przypominamy, że w tych dniach obiad nie będzie gotowany.Wpłaty na fundusz Rady Rodziców - informacje w zakładce Rada Rodziców


Opłata za obiady w PAŹDZIERNIKU 2019 r.

Opłata za obiady za miesiąc październik wynosi 105 zł (21 dni obiadowych).

W związku z Obchodami 60-lecia Naszej Szkoły i Dniem Edukacji Narodowej 11 października (piątek) i 14 października (poniedziałek) nie będzie obiadu.                    

Cena jednostkowa obiadu wynosi 5 zł.

Wpłaty należy dokonać od 1 do 4 października 2019 r. (środa) na numer konta:

PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do intendenta pani Teresy Majtyki pokój nr 8 na parterze.


Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 78 we Wrocławiu

11 października 2019 r. (piątek)  Szkoła będzie obchodzić swoje 60-te urodziny.

Serdecznie zapraszamy naszych absolwentów i wszystkich sympatyków SP 78.

Od 12.30 do 17.00 na korytarzach i w salach lekcyjnych można będzie obejrzeć stare kroniki i sprawdzić, co się u nas zmieniło.


Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2019/2020

Poniższa tabela  ilustruje ogólne warunki ubezpieczenia.  Wynegocjowana składka na ubezpieczenie NNW dla uczniów naszej szkoły wynosi 46,00 zł.


Moje miasto bez elektrośmieci

Nasza szkoła kontynuuje udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Moje miasto bez elektrośmieci. Program adresowany jest do gmin, w tym do szkół podstawowych.

Prosimy rodziców uczniów i uczniów o przynoszenie do szkoły elektrośmieci (telefony, ładowarki, radia, zegary, wagi, świetlówki, klawiatury, zabawki elektryczne, golarki, czajniki, akcesoria komputerowe, miksery itp.) do pana konserwatora.

W I semestrze akcja trwa do 20 listopada 2019 roku.

Dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom, którzy włączyli się do akcji w poprzednich latach i zachęcamy do zbiórki elektrośmieci również w tym roku szkolnym!


Spotkania z rodzicami

10 września (wtorek) zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami klas. Klasy I-III spotykają się o godz. 17.00; klasy IV - VIIII - o godz. 18.oo.


Opłata za obiady we WRZEŚNIU 2019 r.

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień wynosi 90 zł (18 dni obiadowych).

Cena jednostkowa obiadu w tym roku szkolnym wynosi 5 zł.

Wpłaty należy dokonać do 4 września 2019 r. (środa) na numer konta:

PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do intendenta pani Teresy Majtyki pokój nr 8 na parterze.

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD CZWARTKU 5 IX 2019 r.

 


Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - 2 września o godzinie 9.00 - na "ganeczek" :)

Zapisy do świetlicy odbędą się w godz. 9.00-12.00 w sali nr 11.


Wyprawka dla ucznia oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020


  PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019 I TURNUS

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2019 II TURNUS


 

Wyniki X Międzyświetlicowego Konkursu Plastycznego Nasi skrzydlaci przyjaciele

PTAKI MÓRZ I OCEANÓW

Serdecznie zapraszamy po odbiór nagród, dyplomów i podziękowań od 10 czerwca (poniedziałek) w sali świetlicowej nr 11 na parterze lub na portierni.


Zapraszamy na Ołbiński Piknik "Wkręć się w lato" - 15 czerwca godz. 14.00 - 19.00

 


Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych


Opłata za obiady w CZERWCU 2019 r.

Opłata za obiady za miesiąc czerwiec wynosi 48 zł.( 12 dni obiadów).

Dzieci, które w miesiącu czerwcu wyjeżdżają na szkolne wycieczki nie płacą za ten dzień/ dni za obiady.

Wpłaty należy dokonywać od 1 do 4 czerwca 2019 r. na numer konta PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do intendenta pani Teresy Majtyki pokój nr 8 na parterze.


Zaproszenie na finał projektu "Kids teach kids" do biblioteki Grafit


Herbaciany konkurs Fundacji " Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową"

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Konkursie plastycznym organizowanym przez Fundację " Na ratunek dzieciom z choroba nowotworową". Regulamin i szczegóły konkursu dostępne są tutaj


PÓŁKOLONIE LATO 2019 W NASZEJ SZKOLE

Szkoła Podstawowa Nr 78 we Wrocławiu organizuje Półkolonie Letnie w terminie:

I TURNUS: 01.07-05.07.2019 roku w godzinach 8.00-16.00 (3 grupy-po 15 osób łącznie 45 osób)

II TURNUS: 08.07-12.07.2019 roku w godzinach 8.00-16.00 (3 grupy po 15 osób łącznie 45 osób).

Zapisy na półkolonie odbywać się będą od 15.05.2018 r. do 24.05.2019 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30-15.30.  

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (45 osób, każdy z turnusów) decyduje kolejność zgłoszenia oraz oddania karty zapisu.

Pierwszeństwo mają uczniowie klas I-IV ze SP78.

Udział w półkoloniach płatny jest dla rodzica - 100 zł za jeden turnus. W tym jeden posiłek (obiad 2 daniowy).

Wychowawczyniami są nauczycielki  z SP78: E. Wawrzkiewicz-Trzcińska, U. Kuchno, A. Golik, J. Kotwicka, J. Przyłucka, A. Szymaszek

Kierownik półkolonii: A. Filipiuk-Paszko

W programie zaplanowane są wyjścia m.in. do Bobolandii, Aquaparku, kina oraz warsztaty z robienia lizaków, plastyczne, sportowe i inne ciekawe zajęcia.

Zapraszamy  


Planowane na 7 maja zebrania z rodzicami są odwołane.


Opłata za obiady w MAJU 2019 r.

Opłata za obiady za miesiąc maj, łącznie z sobotą 11 maja (odpracowujemy 2 maja), wynosi 84 zł.

Osoby, które za kwiecień wpłaciły 60 zł, czyli za 15 dni obiadowych (15 x 4 zł=60 zł) mają odliczenia za czas strajku za 8 dni w kwocie 8x4 zł=32 zł, ponieważ było 7 dni obiadowych w kwietniu (1,2,3,4,5 IV oraz 29 i 30 IV), czyli za maj płacą 84-32=52 zł.

Dzieci, które za kwiecień płaciły za 7 dni, czyli 28 zł, płacą za maj 84 zł.

Wpłaty należy dokonywać od 1 do 6 maja 2019 r. na numer konta PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do intendenta pani Teresy Majtyki pokój nr 8 na parterze.

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na konto i przesyłanie potwierdzenia na wskazany adres mailowy.


Kampania Rowerowy Maj

Zasady kampanii: każdy przedszkolak, uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny - na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych uczestników, klas i placówek przewidziane są atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych, formularz zgody uczestnictwa w kampanii osoby niepełnoletniej.

 

więcej: https://rowerowymaj.eu/


Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Podziękowania za udział w projekcie BohaterON


 

Nasza świetlica organizatorem lokalnych obchodów

Dnia Bezpiecznego Internetu 2019


Zebrania z rodzicami

12 marca we wtorek zapraszamy rodziców naszych uczniów na spotkania z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów.

Zebrania odbędą się o godz.: 17.00 dla klas I -III oraz  o godz. 18.00 dla klas IV -VIII .


Dzień Otwarty Szkoły

 21 marca 2019 r. (czwartek) zapraszamy

na Dzień Otwarty Szkoły

w godzinach 15.00-17.00

 


 Opłata za obiady w MARCU 2019 r.

Opłata za obiady w MARCU  2019 r. wynosi 84 zł. (z 21 marca włącznie).

21 marca (Pierwszy Dzień Wiosny) jest dniem bez zajęć dydaktycznych. Opłata za obiady bez tego dnia wynosi 80 zł.

Wpłaty należy dokonywać od 1 do 5 MARCA 2019 r. na numer konta PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do intendenta pani Teresy Majtyki pokój nr 8 na parterze.

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na konto i przesyłanie potwierdzenia na wskazany adres mailowy.


 


Magiczna Akademia Pana Kleksa

15 stycznia we wtorek nasza szkoła zamieni się w magiczną Akademię Pana Kleksa. Tego dnia koło teatralne zaprezentuje swoje pierwsze przedstawienie. Szkolni aktorzy wprowadzą naszych uczniów w baśniowy świat wykreowany przez Jana Brzechwę. Przychodzimy przebrani za dowolną postać z ,,Akademii pana Kleksa”.


Zapraszamy na zebrania

8 stycznia (wtorek) odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami. Dla klas I-III o godzinie 17.00, dla klas IV-VIII o godzinie 18.00. Zapraszamy.


Opłata za obiady w STYCZNIU 2019 r.

Opłata za obiady w STYCZNIU 2019 r. wynosi 72 zł. 

Wpłaty należy dokonywać od 2 do 5 STYCZNIA 2019 r. na numer konta PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do intendenta pani Teresy Majtyki pokój nr 8 na parterze.

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na konto i przesyłanie potwierdzenia na wskazany adres mailowy.


 


Pomóżmy bezdomnym! Projekt społeczny "Be-z domu"

Przedstawiciele Projektu "Be - z domu" zwracają się z prośbą za pośrednictwem naszej szkoły o pomoc dla bezdomnych. Potrzebne są środki do higieny osobistej m. in. mydła, szampony, pianki do golenia, szczoteczki do zębów itp.

Prosimy o składanie potrzebnych rzeczy do specjalnego pojemnika przy portierni szkolnej.

Prosimy o włączenie się w to przedświąteczne dzieło.

Dziękujemy!

 


Konsultacje dla rodziców

18 grudnia (wtorek) nauczyciele klas I - VIII dyżurują w godzinach od 17.00 do 18.30. Zapraszamy.


ŚWIĄTECZNY KIERMASZ CHARYTATYWNY

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ŚWIĄTECZNYM KIERMASZU CHARYTATYWNYM. Chcemy wspomóc małych pacjentów, którzy znajdują się pod opieką Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową". Zwracamy się z serdeczną prośbą o dostarczenie ciast, ciasteczek, pierniczków i w miarę możliwości wsparcie finansowe akcji.

Kiermasz odbędzie się w dniach 18 - 21 grudnia 2018r. w godzinach 13.00 - 15.00 na korytarzu przy bibliotece szkolnej.

Serdecznie zapraszamy!

Grupa wolontariuszy i świetlica szkolna


Opłata za obiady w GRUDNIU 2018 r.

Opłata za obiady w GRUDNIU 2018 r. wynosi 56 zł. (opłata jest pomniejszona o kwotę 4 zł za dzień 12 listopada).

Wpłaty należy dokonywać od 1 do 7 GRUDNIA 2018 r. na numer konta PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do intendenta pani Teresy Majtyki pokój nr 8 na parterze.

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na konto i przesyłanie potwierdzenia na wskazany adres mailowy.


Wrocławskie Targi Dobrych Książek

W czwartek o godzinie 12.00 w Hali Stulecia rozpoczną się Wrocławskie Targ Dobrych Książek. Zapowiada się wiele atrakcji, nie tylko dla bibliofilów. Więcej


  Dzień Życzliwości w naszej szkole

 Obchody Dnia Życzliwości odbędą się 21 listopada 2018 r. (środa). W tym dniu wszyscy uczniowie przychodzą ubrani na żółto i przynoszą żółte baloniki. Od piątku 16 listopada do wtorku 20 listopada przy portierni będzie umieszczona Życzliwa Poczta - skrzyneczka, do której będzie można wrzucać listy i pozdrowienia dla znajomych. Każdy list powinien być zaadresowany czyli zawierać imię i nazwisko oraz klasę, do której chodzi znajomy. Pamiętajmy o życzliwości każdego dnia.


Akcja "NASZA PAKA

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej organizuje akcję „Nasza Paka” (przedtem „Złotówka dla Świętego Mikołaja”) - pomoc dla najuboższych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych we Wrocławiu.

W ramach pomocy ze strony naszej szkoły każda klasa 0-VIII przygotowuje jedną paczkę mikołajkową (lub więcej jeżeli jest taka możliwość) dla dziecka w tym samym wieku - kl. 0 dla 6-latka, kl. I- dla 7- latka itd… Można ofiarować nowe gry, zabawki, książki, słodycze.

Paczki składamy u pedagoga, pokój nr 18,  od 15.11.18r. (czwartek) do 07.12.2018 r. (piątek).

Dziękujemy!


W grudniu rozpoczynamy realizację projektu Fundacji Omniveda

W grudniu nasza szkoła rozpoczyna współpracę z fundacją Omniveda. Wolontariusze z Gruzji i Hiszpanii przeprowadzą - w języku angielskim - warsztaty w czterech obszarach tematycznych: nauki ścisłe, nauka języków obcych, edukacja międzykulturowa oraz zajęcia kreatywne i rozwijanie zainteresowań. Odbędą się także warsztaty taneczne.


Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier Centrum Hajdasz

 

Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier Centrum Hajdasz serdecznie zaprasza uczniów na zajęcia w każdy wtorek w godzinach 15.55-16.40 w sali korekcyjnej nr 22 na I piętrze.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 501 214 025

 


Dzień 12 listopada jest dniem wolnym od zajęć


Zapraszamy na konsultacje

13 listopada zapraszamy rodziców naszych uczniów na konsultacje. Nauczyciele dyżurować będą w godzinach od 17.00 do 18.30.


Opłata za obiady w LISTOPADZIE 2018 r.

Opłata za obiady w LISTOPADZIE 2018 r. wynosi 80 zł. (20 DNI OBIADOWE)

Wpłaty należy dokonywać od 1 do 7 LISTOPADA 2018 r. na numer konta PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do intendenta pani Teresy Majtyki pokój nr 8 na parterze.

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na konto i przesyłanie potwierdzenia na wskazany adres mailowy.


II edycja akcji EASY Plecaki od serca

Uczniowie naszej szkoły brali udział w II edycji akcji EASY Plecaki od serca. Przygotowali piękne prace plastyczne w ramach pomocy podopiecznym Dolnośląskiej Fundacji na rzecz Pieczy Zastępczej " Przystanek Rodzina".


Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej

"Problem z Głowy"

Nasza szkoła jako jedna z ponad 1000 włączyła się do VI edycji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Problem z głowy”, którego głównym celem jest zapobieganie wszawicy w szkołach. To niestety wciąż aktualny problem w XXI wieku.

Więcej informacji na stronie: Problem z Głowy.


Nagroda Prezydenta Miasta

W Dniu Edukacji Narodowej nasza nauczycielka, p. Małgorzata Bednarczyk otrzymała z rąk Prezydenta Wrocławia nagrodę za znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Serdecznie gratulujemy!

 


Moje miasto bez elektrośmieci

Nasza szkoła kontynuuje udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Moje miasto bez elektrośmieci. Program adresowany jest do gmin, w tym do szkół podstawowych.

Prosimy rodziców uczniów i uczniów o przynoszenie do szkoły elektrośmieci (telefony, ładowarki, radia, zegary, wagi, świetlówki, klawiatury, zabawki elektryczne, golarki, czajniki, akcesoria komputerowe, miksery) do pana konserwatora. Akcja trwa od 8 do 20 października.

Dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom, którzy włączyli się do akcji w poprzednich latach i zachęcamy do zbiórki elektrośmieci również w tym roku szkolnym!


Zebrania z rodzicami

We wtorek 9 października 2018 r. odbędą się zebrania z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów: dla klas I-III od godz. 17:00, dla klas IV-VIII o godz. 18:00.


Opłata za obiady w miesiącu PAŹDZIERNIKU 2018 r.

Opłata za obiady w miesiącu PAŹDZIERNIKU 2018 r. wynosi 92 zł. (23 DNI OBIADOWE)

13 października (sobota) odpracowujemy 2 listopada (piątek). 13 października obiad nie będzie gotowany.

Wpłaty należy dokonywać od 1 do 5 PAŹDZIERNIKA 2018 r. na numer konta PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do intendenta pani Teresy Majtyki pokój nr 8 na parterze.

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na konto i przesyłanie potwierdzenia na wskazany adres mailowy.


Numer konta do wpłat na fundusz Rady Rodziców

PKO BP SA 13 1440 1387 0000 0000 1170 8684


Błogosławieństwo zwierząt

Zapraszamy na błogosławieństwo zwierząt, które odbędzie się 4 października 2018 r. (czwartek) o godzinie 16.00 na boisku szkolnym.


Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2018/2019

Ogólne warunki ubezpieczenia  Składka i zakres ubezpieczenia  Zgłaszanie szkody Formularz zgłaszania roszczenia


Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VIII oraz ich rodziny na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego, które odbędzie się 3 września o godzinie 9.30, na dziedzińcu szkoły przy wejściu na blok sportowy.

W tym dniu odbędą się również zapisy do świetlicy w sali nr 11.


Opłata za obiady w miesiącu WRZEŚNIU 2018 r.

Opłata za obiady w miesiącu WRZEŚNIU 2018 r. wynosi 72 zł. Obiady będą gotowane od 5 września(środa).

Wpłaty należy dokonywać od 3 do 7 WRZEŚNIA 2018 r. na numer konta PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do intendenta pani Teresy Majtyki pokój nr 8 na parterze.

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na konto i przesyłanie potwierdzenia na wskazany adres mailowy.


Godziny pracy sekretariatu podczas wakacji

Sekretariat Szkoły podczas wakacji jest czynny w dniach: od 26.06 do 27.07.2018 oraz od 20.08 do 31.08.2018, codziennie w godzinach od 9.00 do 13.00. W dniach 30 lipca do 17 sierpnia 2018 - przerwa urlopowa


Półkolonie w Szkole Podstawowej nr 78 we Wrocławiu

Program półkolonii w szkole

Regulamin półkolonii w szkole

 


Zasady przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 78

- w związku ze składaniem pism w biurze podawczym Szkoły Podstawowej nr 78 we Wrocławiu

 - w związku z prowadzeniem bieżącej korespondencji elektronicznej przez Szkołę Podstawową nr 78 we Wrocławiu


Zakończenie roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w piątek 22 czerwca o godz. 9.30 dla uczniów klas IV-VII i o godz. 11.00 dla uczniów klas I-III. Świetlica i odział przedszkolny pracują zgodnie z planem.


Zagubienie, zniszczenie podręcznika

Za zagubione/zniszczone podręczniki należy wpłacić pieniądze na konto szkoły nr: 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059. W tytule proszę napisać: za zagubiony podręcznik (tytuł, klasa) oraz imię i nazwisko ucznia.


Zebrania z rodzicami

We wtorek 12 czerwca zapraszamy Rodziców naszych uczniów na zebrania z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów: dla klas I-III od godz. 17:00, dla klas IV-VII o godz. 18:00.


Zebranie dla rodziców przyszłorocznych uczniów oddziału przedszkolnego i klas pierwszych

Zebranie organizacyjne dla rodziców przyszłych klas I i oddziału przedszkolnego odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. o godzinie 16.30


Opłata za obiady w miesiącu CZERWCU 2018 r.

Obiady w miesiącu CZERWCU  będą od 4.06.18-21.06.18 . Cena wynosi 56 zł.

Wpłaty należy dokonywać od 1 do 5 czerwca 2018 r. na numer konta PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

1 czerwca (piątek)  i 22 czerwca (piątek- zakończenie roku szkolnego) są dniami bez zajęć i w tych dniach nie ma obiadu.

UWAGA: zmiana adresu e-mail, na który należy przesyłać potwierdzenie przelewu:

Aktualny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


9. Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży Dobre Strony - będziemy tam :)


Podwórko Talentów

Przystąpiliśmy do projektu Podwórko Talentów Nivea. Aby powstało ono przy naszej szkole potrzebujemy Waszych głosów. Im więcej głosów, tym większa szansa, że już wkrótce będziecie mogli połączyć w niepowtarzalny sposób  naukę z zabawą!


Zapraszamy na 50-lecie Szczepu Harcerskiego Ślężanie!


Zapraszamy na półkolonie w SP78

Szkoła Podstawowa nr 78 we Wrocławiu organizuje półkolonie w terminie:

I TURNUS : 2.07. 2018- 6.07.2018 w godzinach 8.00-16.00 ( 3 grupy po 15 osób- łącznie 45 osób)

II TURNUS : 9.07.2018- 13.07.2018 w godzinach 8.00-16.00 ( 3 grupy po 15 osób- łącznie 45 osób)

Zapisy na półkolonie odbywać się będą od 14.05.

2018 r. do 25.05.2018 r. w sekretariacie szkoły w godzinach  7.30-15.30.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc ( 45 osób każdy z  turnusów) decyduje kolejność zgłoszenia oraz oddania karty zapisu.

Pierwszeństwo mają uczniowie klas I-IV.

Udział w półkoloniach jest bezpłatny. Nie przewidujemy wyżywienia ( posiłki we własnym zakresie).

Wychowawczyniami są nauczycielki SP78: Joanna Kotwicka, Joanna Przyłucka, Ewa Wawrzkiewicz-Trzcińska.

W programie zaplanowane są wyjścia min. do Bobolandii, Aquaparku, kina , na kręgle oraz warsztaty florystyczne, plastyczne, sportowe i inne.

Zapraszamy :)


Zebrania z rodzicami

We wtorek 8 maja zapraszamy Rodziców naszych uczniów na zebrania z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów: dla klas I-III od godz. 17:00, dla klas VI-VII oraz IVa i Vb od godz. 18:00.


Opłata za obiady w miesiącu MAJU 2018 r.

Opłata za obiady w miesiącu MAJU 2018 r. wynosi 72 zł (bez dni: 2.05 i 4.05. ze względu na bardzo małą ilość osób zainteresowanych).

Wpłaty należy dokonywać od 1 do 5 MAJA 2018 r. na numer konta PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szykujemy rowery - Rowerowy Maj tuż, tuż!

Kampania trwa od 7 do 30 maja. Jej zasady oparte są na pozytywnej rywalizacji szkolnej i międzyszkolnej. Każdy uczeń z podpisaną przez rodzica/opiekuna zgodą, który podczas trwania zabawy przyjedzie do szkoły na rowerze, rolkach, hulajnodze, deskorolce itp., otrzyma dwie naklejki. Prostokątną wklei do indywidualnego dzienniczka rowerowego, a okrągłą na klasowy plakat. Dla najaktywniejszych przewidziano atrakcyjne nagrody.


Dzień Otwarty Szkoły

21 kwietnia zapraszamy na Dzień Otwarty naszej szkoły. W godzinach od 10.00 do 13.00 będzie można wziąć udział w warsztatach origami i deqoupage, zabawach z chustą Klanzy, zajęciach sportowych i komputerowych. Będzie można także porozmawiać ze szkolnym pedagogiem i psychologiem. Nasi goście będą mogli obejrzeć przedstawienia: "Czerwony Kapturek", "Smoczy klejnot", konkurs "Mistrz Kuchni" i "Quiz familijny wiedzy o SP78". W stołówce szkolnej będzie można skosztować pysznej grochówki i słodkich wypieków, a chętni mogą wymienić się książkami w szkolnym punkcie bookcrossingowym. Szczęśliwi posiadacze rowerów będą mogli, oczywiście w towarzystwie pełnoletniego opiekuna, oznakować swój rower. Zapraszamy!

Szczegóły


Opłata za obiady w miesiącu KWIETNIU 2018 r.

Opłata za obiady w miesiącu KWIETNIU 2018 r. wynosi 72 zł (bez dnia 30.04.)

Wpłaty należy dokonywać od 1 do 5 KWIETNIA 2018 r. na numer konta PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Fotograf w szkole

19 marca firma Rexell organizuje sesję fotograficzną dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Wzory zdjęć można obejrzeć w holu szkoły i na korytarzu II piętra. Firma oferuje także fotogadżety.


W Dniu Kobiet - wszystkiego, co najlepsze :)


Zebrania dla rodziców

We wtorek 13.03.2018 r. zapraszamy rodziców na zebrania z wychowawcami. Rodziców uczniów klas I-III zapraszamy o godz. 17:00, klas IV-VII - o godz. 18:00.


Wielkanocny Kiermasz Charytatywny

GRUPA NASZYCH WOLONTARIUSZY ZACHĘCA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI „KIERMASZ WIELKANOCNY” NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ.

PROSIMY O PRZYNOSZENIE CIAST, CIASTECZEK, MUFFINEK, KSIĄŻEK ORAZ ZABAWEK W DOBRYM STANIE. ZEBRANE DARY PROSIMY DOSTARCZYĆ DO PEDAGOGÓW (SALA NR 18).  KIERMASZ ODBĘDZIE SIĘ 13 MARCA 2018 r. W DNIU SPOTKANIA Z RODZICAMI.

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIĄT!


Opłata za obiady w miesiącu MARCU 2018 r.

Opłata za obiady w miesiącu MARCU 2018 r. wynosi 80 zł .

Wpłaty należy dokonywać od 1 do 5 MARCA 2018 r. na numer konta PKO BP 80 1020 5226 0000 6302 0416 4059

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko oraz klasę i miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Przedłużenie  akcji charytatywnej UNICEF

"Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę”

W związku z dużym zaangażowaniem w szycie szmacianych laleczek przez uczniów z naszej szkoły, przedłużamy termin dostarczania prac do 20 kwietnia 2018 r. Wszystkie laleczki zostaną zaprezentowane 21 kwietnia (sobota) podczas Dni Otwartych Szkoły.

Każdy będzie mógł zaopiekować się wybraną laleczką w zamian za przekazanie darowizny na rzecz akcji „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę”.


Informacja dotycząca wycinki drzew na terenie szkoły

        Informujemy, że zgodnie z decyzją nr 863.2016.MŁ z dnia 9. 02. 2017 wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, od połowy lutego br. na terenie posesji szkoły odbywa się wycinka starych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu dzieci. W miejsce usuniętych drzew do dnia 30 czerwca 2018 r. zostaną nasadzone nowe.

Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotycząca wycinki drzew na terenie szkoły nr 78 we Wrocławiu.


Akcja charytatywna

„Wielkanocna paczka dla rodaka”

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie szczytnego celu jakim jest pomoc naszym rodakom we Lwowie. Życie Polaków na Kresach Wschodnich pogarsza się z dnia na dzień. Fundacja Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowska we współpracy z Departamentem Edukacji, NSZZ Solidarność i przy wsparciu Straży Miejskiej organizuje zbiórkę żywności, artykułów higienicznych i medycznych dla naszych rodaków, aby mogli godnie spędzić zbliżające się Święta Wielkanocne.

Zbieramy artykuły żywnościowe o długim terminie przydatności do spożycia, konserwy, makarony, kasze, cukier, słodycze, ale też środki higieniczne (np. pampersy, chusteczki itp.) oraz środki czystości czyli proszki, szampony, mydła, płyny do naczyń itp. Akcja trwa do 9 marca 2018 r. Zebrane produkty dostarczamy wychowawcom klas lub pedagogom w s. 18.

Liczymy na Państwa wsparcie i zaangażowanie.

 Podsumowanie Świątecznego Kiermaszu Charytatywnego

Podczas Świątecznego Kiermaszu Charytatywnego na rzecz Fundacji „Na ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” zebraliśmy 595 zł i 94 gr.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w jego przygotowanie.


Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji charytatywnej UNICEF

"Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę”

W ramach akcji uczniowie będą przygotowywali charytatywne, szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki te są niezwykłe, ponieważ symbolizują pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich będzie miała swoją tożsamość. Dzieci same wybiorą kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki, a przez to określą jej kolor skóry, strój, a także imię i wiek. Laleczki zostaną zaprezentowane podczas Kiermaszu Charytatywnego. Każdy będzie mógł zaopiekować się wybraną laleczką w zamian za przekazanie darowizny na rzecz akcji „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę”.

Laleczki przekazujemy wychowawcy lub pedagogom szkolnym do 2 marca 2018 r. U wychowawcy można pobrać szablon ułatwiający uszycie laleczki.

Uczniowie otrzymują dodatnie punkty z zachowania.


Centrum Historii Zajezdnia zaprasza!

Centrum ma propozycję dla tych, którzy spędzają ferie w mieście: od 6 stycznia zaprasza na wystawę, dzięki której będzie można przenieść się w komiksowy świat Tytusa, Romka i A'Tomka. WięcejKiermasz bożonarodzeniowy

Drodzy rodzice i uczniowie! Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie akcji charytatywnej " Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową". Prosimy uczniów o przygotowanie samodzielnej dekoracji świątecznej (kartka, bombka, zawieszka na choinkę, ozdoba itp.)

Prosimy uczniów o przygotowanie samodzielnej dekoracji świątecznej (kartka, bombka, zawieszka na choinkę, ozdoba itp.), wykonanie udekorowanego pierniczka lub ciasteczka. Można też przeznaczyć na kiermasz używane lecz w dobrym stanie zabawki, książki, gry i przybory szkolne. Kiermasz odbędzie się w dniach 18-21.12.17 r. w godzinach popołudniowych. W zależności od stopnia zaangażowania danej klasy będą przyznawane punkty w ramach "Ligii klas". Zbiórka darów w sali nr 18.

Koordynatorem akcji jest pani pedagog Danuta Kucharska.


 


Zapraszamy na bezpłatne oprowadzanie po Sali Broni Palnej w Muzeum Militariów w Arsenale

Jakub Gil, wolontariusz Muzeum Militariów, pasjonat broni palnej, oprowadza w następujące niedziele: 19 listopada, 26 listopada, 3 grudnia, 10 grudnia i 17 grudnia. Czas trwania prezentacji - 45 minut. Pierwsze oprowadzanie rozpoczyna się się o godz. 11.00, drugie o godz. 12.30. Przewodnik czeka na zainteresowanych w holu Arsenału.


"Podaruj prezent na Święta"

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji wrocławskiego Przylądka Dobrej Nadziei "Podaruj prezent na Święta" dzieciom chorym onkologicznie. Możemy sprawić, by każde dziecko będące w czasie Świat w szpitalu dostało piękny prezent. Pedagodzy szkolni wraz ze Szkolna Grupą Wolontariuszy proszą o zakup gier planszowych i klocków Lego i dostarczenie ich do gabinetu pedagogów szkolnych lub do wychowawców klas. Ważne jest, aby zabawki były nowe, ponieważ dzieci chore onkologicznie mają obniżoną odporność i nie możemy przekazać im zabawek używanych. Z góry serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.


 

Bezpłatne prelekcje w Panoramie Racławickiej

W Roku Kościuszkowskim i w przededniu 100 rocznicy odzyskania niepodległości, Panorama Racławicka zaprasza na bezpłatne prelekcje z cyklu Panoramowe klimaty, polskie tematy, które odbywać się będą w wybrane czwartki listopada o godzinie 17.30. Dokładne informacje na stronie http://www.panoramaraclawicka.pl/edukacja.html.


Rozstrzygnięcie konkursu

"Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci"

Zajęliśmy trzecie miejsce! Szkoła otrzymała nagrodę w wysokości 2000,00 zł w postaci karty podarunkowej na zakup pomocy naukowych.


Matematyczne Eksperymenty

W nasze szkole realizowany jest projekt "Matematyczne eksperymenty - poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław". Projekt realizowany jest od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Szczegóły realizacji projektu


Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018 - Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA

Składka roczna wynosi 49,00 zł (suma ubezpieczenia 20000,00 zł), płatna do 30.09.2017 r. na konto Rady Rodziców (PKO BP nr 13 1440 1387 0000 0000 1170 8684). W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.


Dzień Edukacji Narodowej - Nagroda Prezydenta Wrocławia dla pani dyrektor Ewy Młodożeniak

        Pani dyrektor, wraz z gronem wyróżnionych dyrektorów i nauczycieli wrocławskich szkół, została uhonorowana przez Prezydenta Miasta za pracę dydaktyczno-wychowaczą, "która wyraża się w kształtowaniu umysłów i charakterów" - jak powiedział pan Rafał Dutkiewicz. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, gratulując sukcesu, życzymy pani Dyrektor, Gronu Nauczycielskiemu i wszystkim Pracownikom Szkoły wielu sukcesów i radości z codziennej pracy.


Moje miasto bez elektrośmieci

Nasza szkoła kontynuuje udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Moje miasto bez elektrośmieci. Program adresowany jest do gmin, w tym do szkół podstawowych.

Prosimy rodziców uczniów i uczniów o przynoszenie nadal do naszej szkoły elektrośmieci o niewielkich rozmiarach (np. telefony, ładowarki, radia, zegary, wagi, świetlówki, klawiatury, zabawki elektryczne, golarki, czajniki, akcesoria komputerowe, mikser) do pana konserwatora. Elektrośmieci o większych rozmiarach (np. komputery, telewizory, odkurzacze, pralki, zmywarki) prosimy dostarczać do nas pod koniec I semestru lub bezpośrednio do punktu administrowanego przez Organizatora systemu zbierania ZSEE, ale w takim przypadku prosimy o zabranie w punkcie zbiórki kuponu Funduszu Oświatowego, który należy przynieść do naszej szkoły.

Akcja trwa przez cały rok szkolny.

Punkty zbierania elektrośmieci we Wrocławiu:

Punkt zbierania elektrośmieci Kiełczów, ul. Wilczycka 14 - 7 dni w tygodniu w godz. 7.00-16.00
Centrum Handlowe Astra ul. Horbaczewskiego 4 - każda druga sobota miesiąca w godz. 10.00 - 15.00
Centrum Handlowe Borek ul. Hallera 52 - każda trzecia sobota miesiąca w godz. 10.00 - 15.00
Centrum Handlowe Arena ul. Komandorska 66 - każda pierwsza sobota miesiąca w godz. 10.00 - 15.00

 

Dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom, którzy włączyli się do akcji w poprzednich latach i zachęcamy do zbiórki elektrośmieci również w tym roku szkolnym!

 


Szkolna grupa wolontariuszy "Podaj dalej" ogłasza zbiórkę żywności oraz akcesoriów dla psów i kotów ze schroniska we Wrocławiu

 Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018 - Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA

Składka roczna wynosi 49,00 zł (suma ubezpieczenia 20000,00 zł), płatna do 30.09.2017 r. na konto Rady Rodziców (PKO BP nr 13 1440 1387 0000 0000 1170 8684). W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.


Zebrania z rodzicami

Zapraszamy rodziców uczniów klas I-VII na zebranie we wtorek 12 września 2017 r.

klasy I-III godz.17.00.

klasy IV-VII godz.18.00.


  Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 4 września o godzinie 9.30. Spotkamy się na dziedzińcu Szkoły, przy wejściu do bloku sportowego.

4 września świetlica jest otwarta od 8.00 do 16.00. W tym dniu odbędą się również zapisy do świetlicy na rok szkolny 2017/18.

Oddział przedszkolny ( I piętro sala nr 21) będzie czynny 1 września 2017 (piątek) w godzinach 8.00-16.00.


Zajęcia naukowe "Wiedza nas bawi"


Kampania "Rowerowy maj" zakończona

Nasza szkoła zajęła piąte miejsce w mieście. Kooordynator - p. Wojtek Regner, dziękuje i gratuluje wszystkim uczniom za zaangażowanie i wytrwałość.

Wyniki


I miejsce za udział w Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym "Magiczne Motyle"

 Małgosia Pasieka z klasy III c zajęła I miejsce w Miedzyświetlicowym Konkursie Plastycznym pt. "Magiczne motyle" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 20 we Wrocławiu.

Gratulujemy !


I i III miejsce za udział Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym "Krasnoludki są na świecie"

Paulina Zdziebło z klasy II b zdobyła I miejsce a  Karina Pietrucha III miejsce za wykonanie prac plastycznych na Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny pt. " Krasnoludki są na świecie" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 36 we Wrocławiu

 


Niezwykłe atrakcje w Bibliotece Grafit!

Bibliteka Grafit w najbliższy weekend zaprasza na spotkanie z wyjątkowym pisarzem Jonathanem Carroll'em oraz z Małgorzatą Cackowskwską - adiunktem w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, zajmujacą się społeczną i polityczną konstrukcją znaczeń w książkach obrazkowych dla dzieci. Wstęp wolny.


 Miedzyświetlicowy Konkurs Plastyczny

Nasi skrzydlaci przyjaciele-ptaki i ich gniazda

Wyniki Międzyświetlicowego Konkursu Plastycznego "Nasi skrzydlaci przyjaciele - ptaki i ich gniazda"

Zapraszamy do Galerii prac konkursowych


rekrutacja


 Nasza szkoła na Facebooku 

Zapraszamy na naszą stronę na facebook'u, gdzie na bieżąco umieszczane są informacje dotyczące ważnych wydarzeń z życia szkoły.

 


Zapraszamy do głosowania na pracę wykonaną przez uczniów kl. Ia w ramach konkursu "Wrocław - moje miasto"

Serdecznie zapraszamy Rodziców i Uczniów do głosowania na pracę plastyczną wykonaną przez naszych uczniów w ramach konkursu „Wrocław – moje miasto”.

Uczniowie klasy I a wykonali piękną pracę pt. „W bajkowym ratuszu”, na którą można głosować do 18 kwietnia 2017r. na stronie konkursu: www.konkurs.wroclavia.pl/praca/161.

Na naszą Pracę Konkursową można oddać jeden głos dziennie z każdego urządzenia (telefon, laptop, tablet, komputer itp.)

 

Wroclavia_konkurs