Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195, 50-303 Wrocław


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /Szkola78ost/templates/szkola78/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /Szkola78ost/templates/szkola78/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /Szkola78ost/templates/szkola78/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /Szkola78ost/templates/szkola78/html/modules.php on line 39


Regulamin biblioteki

  • Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uprawnieni czytelnicy spoza placówki.
  • Czytelnik ma prawo do fachowej informacji na temat zbiorów bibliotecznych.
  • Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
  • Czytelnik odpowiada za wypożyczone prze siebie zbiory. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece taki sam dokument/dokumenty lub inne wskazane przez nauczyciela bibliotekarza.
  • W przypadku nieoddania wypożyczonych zbiorów w określonym terminie system blokuje konto czytelnika. Dotyczy to również innych bibliotek szkolnych oraz bibliotek publicznych w ramach Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego, z których korzysta czytelnik.
  • Pracownicy szkoły w przypadku zmiany pracy są zobowiązani zwrócić do biblioteki wypożyczone materiały.
  • Każdy użytkownik biblioteki ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biblioteki    przestrzegania zapisów w nim zawartych.  

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /Szkola78ost/templates/szkola78/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /Szkola78ost/templates/szkola78/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /Szkola78ost/templates/szkola78/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /Szkola78ost/templates/szkola78/html/modules.php on line 39