Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195, 50-303 Wrocław


Główne kierunki pracy szkoły

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

1.  Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 
2.  Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 
3.  Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 
4.  Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.