Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195, 50-303 Wrocław


Władze szkoły i nauczyciele

Dyrektor: Ewa Młodożeniak                               Wicedyrektor: Miłosz Grabowski

 

Lp. Nazwisko i Imię Przedmiot
1. Antosz Ewa Edukacja wczesnoszkolna
2. Baranowska Magdalena Religia
3. Bednarczyk Małgorzata Język polski
4. Białas Jarosław Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
4. Burek Malwina Język polski
5. Burnat Anna Nauczanie indywidualne
6. Chaczko Karolina Chemia
7. Czuba Ewelina Nauczyciel wspomagający edukację dzieci romskich
8. Dutkowiak-Świerad Karolina Język angielski
9. Fabczyńska Magdalena Język polski, Historia, doradztwo zawodowe
10. Fijałkowska Dorota Matematyka, Fizyka
11. Garbala Dorota Matematyka, Informatyka, Fizyka 
12. Golański Maciej Wychowanie fizyczne
13. Golik Agnieszka Język polski, Świetlica
14. ks. Majchrzak Bartosz Religia
15. Grabowska Agnieszka Wychowanie fizyczne
16. Grabowski Miłosz Wychowanie fizyczne
17. Jankowska Agnieszka Język niemiecki
18. Jurasz Joanna Bibliotekarka
19. Kęsicka Joanna Logopeda
20. Kliś Aleksandra Język angielski
21. Kotwicka Joanna Edukacja wczesnoszkolna, Etyka
22. Kucharska Danuta Przyroda, Geografia
23. Mejer Marta Świetlica
24. Michno Elżbieta Przyroda, Biologia, Wychowanie do życia w rodzinie
25. Młodożeniak Ewa Biofeedback
26. Ożga Natalia Pedagog
27. Przyłucka Joanna Świetlica, Etyka
28. Ptak Roman Matematyka, Informatyka, Fizyka
29. Ptaszyńska Agnieszka Edukacja dla bezpieczeństwa
30. Regner Wojciech Historia, Technika
31. Sroka Adrianna Język angielski
32. Skoczek–Oleszkiewicz Małgorzata Plastyka, Muzyka, Technika
33. Styk Aneta Wychowanie przedszkolne
34. Suchecka Grażyna Świetlica
35. Szymaszek Anna Edukacja wczesnoszkolna
36. Tokarczyk Alicja Edukacja wczesnoszkolna
37. Wolski Przemysław Świetlica
38. Wawrzkiewicz-Trzcińska Wychowanie przedszkolne
39. Winowska Anna Psycholog
40. Zaława-Buczyńska Beata Logopeda
41. Zimna Anna Edukacja wczesnoszkolna